Komunikaty

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 4

2006.03.23 00:00

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 21 marca br. zatwierdził wzory umów do Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.

więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 4

Komunikat w sprawie nowego formularza wniosku w Działaniu 2.3 "Odnowa wsi..."

2006.03.21 00:00 , aktualizacja: 2006.03.31 00:00

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2006 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego...

więcej o: Komunikat w sprawie nowego formularza wniosku w Działaniu 2.3 "Odnowa wsi..."

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Pogodne Lato 2006”

2006.03.17 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „POGODNE LATO 2006” w zakresie Programu Profilaktyczno - Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Pogodne Lato 2006”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Na wakacje po uśmiech"

2006.03.17 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „NA WAKACJE PO UŚMIECH” w zakresie Programu Profilaktyczno – Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji...

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Na wakacje po uśmiech"

Mazowieckie Produkty Tradycyjne - komunikat

2006.03.17 00:00

W ramach wypełniania zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 10, poz. 68) w dniu 28 lutego 2006 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego...

więcej o: Mazowieckie Produkty Tradycyjne - komunikat

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 3

2006.03.14 00:00 , aktualizacja: 2006.03.15 00:00

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 13 marca 2006 roku zatwierdził, przedłożone przez Zarząd Województwa, imienne listy Beneficjentów oraz maksymalnych kwot dotacji celowych do zgłoszonych zadań w ramach komponentów...

więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 3

V edycja nagrody im. C.K. Norwida - zaproszenie do zgłaszania kandydatur

2006.02.24 00:00

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO zaprasza do zgłaszania kandydatur do V edycji nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr - przyznawanych za wybitne dzieło lub kreacje powstałe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku na...

więcej o: V edycja nagrody im. C.K. Norwida - zaproszenie do zgłaszania kandydatur

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2006 r. w zakresie Działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego

2006.02.24 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 r. zadań dofinansowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie: Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zadanie I). Kształtowanie postaw i...

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2006 r. w zakresie Działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego