Komunikaty

Mazowiecki Kontrakt Samorządowy, komponent Edukacja. Komunikat Nr 6

2006.02.22 00:00

Mazowiecki Kontrakt Samorządowy – komponent – Edukacja - Komunikat Nr 6 dla Beneficjentów, którzy wnioskowali o umieszczenie środków pomocy finansowej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku.

więcej o: Mazowiecki Kontrakt Samorządowy, komponent Edukacja. Komunikat Nr 6

Ogłoszenie Zarządu Województwa w sprawie nieruchomości w Płocku

2006.02.20 00:00

Działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że Województwo Mazowieckie jest właścicielem nieruchomości położonej w Płocku przy Placu...

więcej o: Ogłoszenie Zarządu Województwa w sprawie nieruchomości w Płocku

Mazowiecki Kontrakt Samorządowy, komponent Edukacja. Komunikat nr 5

2006.02.20 00:00

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich uprzejmie informuje Beneficjentów Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego – komponent Edukacja, którzy wnioskowali o ujęcie środków pomocy finansowej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 roku o konieczności zawarcia Aneksu...

więcej o: Mazowiecki Kontrakt Samorządowy, komponent Edukacja. Komunikat nr 5

Zostań trenerem regionalnym!

2006.02.16 00:00

Departament Kultury, Promocji i Turystyki informuje o kolejnej edycji szkoleń dla Trenerów Regionalnych organizowanych przez Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

więcej o: Zostań trenerem regionalnym!

Regionalna Organizacja Turystyczna na Mazowszu

2006.02.10 00:00

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 6 lutego br. podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie Samorządu Województwa Mazowieckiego do utworzenia Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz wyznaczył przedstawicieli Samorządu Województwa...

więcej o: Regionalna Organizacja Turystyczna na Mazowszu

Upowszechnianie kultury - wyniki konkursu

2006.02.10 00:00

Wykaz podmiotów wybranych do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w i półroczu 2006 r.

więcej o: Upowszechnianie kultury - wyniki konkursu

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009

2006.02.09 00:00

Program został opracowany przez Zespół powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 168/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, jest częścią składową „Wojewódzkiego Programu Ochrony i Kształtowania Dziedzictwa Kulturowego”, przygotowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania...

więcej o: Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009

Otwarty konkurs ofert na rok 2006 - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans

2006.02.03 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 r. zadań dofinansowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie: Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na rok 2006 - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans