Komunikaty

Wzór oznakowania umowy w dzialaniu 2.3

2006.01.31 00:00

Wzór oznakowania umowy pomiędzy beneficjentem pomocy finansowej w Działaniu 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” a wykonawcą zamówienia realizowanego w ramach projektu.

więcej o: Wzór oznakowania umowy w dzialaniu 2.3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2006 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

2006.01.27 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2006 r. zadań wspieranych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie:Wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomanią; Programów na rzecz...

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2006 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

2006.01.20 00:00

W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich,...

więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 2

2006.01.18 00:00 , aktualizacja: 2006.01.30 00:00

W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami...”.

więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat nr 2

Nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

2006.01.13 00:00

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2006 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania...

więcej o: Nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Komunikat Przewodniczącego Sejmiku w sprawie Rady Nadzorczej WFOŚIGW

2006.01.06 00:00

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego informuje, iż zgodnie z art. 413 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) - kandydatów do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

więcej o: Komunikat Przewodniczącego Sejmiku w sprawie Rady Nadzorczej WFOŚIGW