Komunikaty

Nowe zadania samorządu województwa

2006.01.02 00:00

Informujemy, że od 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr175, poz.1462 ze zm.), która nałożyła na samorząd województwa realizację niektórych zadań...

więcej o: Nowe zadania samorządu województwa

Informacja w sprawie prowadzenia rachunków bankowych w celu obsługi projektów w ramach Działania 2.3 "Odnowa wsi..."

2006.01.02 00:00

Informacja dla Beneficjentów dotycząca zasad prowadzenia rachunków bankowych w celu obsługi projektów finansowanych z Programu SPO-ROL Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych ramach tych inwestycji.

więcej o: Informacja w sprawie prowadzenia rachunków bankowych w celu obsługi projektów w ramach Działania 2.3 "Odnowa wsi..."

Komunikat Marszałka w sprawie przedstawicieli do Rady Nadzorczej WFOŚiGW

2006.01.02 00:00

Działając na podstawie art. 413 ust. 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca się do organizacji ekologicznych o pisemne zgłaszanie swoich...

więcej o: Komunikat Marszałka w sprawie przedstawicieli do Rady Nadzorczej WFOŚiGW

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 1

2005.12.30 00:00

Dnia 19.12.2005 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 233/05 w sprawie uchwalenia „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z komponentami ...” Komponent A - Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej; Komponent B - Mazowiecki Program Modernizacji...

więcej o: Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza - Komunikat Nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki

2005.12.19 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 13 grudnia 2005 r., podjął Uchwałę Nr 2446/240/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2006.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki

Dla przedsiębiorców branży rolno-spożywczej – ważne!

2005.12.13 00:00

Uprzejmie informujemy, że Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozpoczął nabór FIRM i PRODUKTÓW do MAZOWIECKIEJ KOLEKCJI KULINARNEJ 2006.

więcej o: Dla przedsiębiorców branży rolno-spożywczej – ważne!

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspiera dobrosąsiedztwo i współpracę partnerską między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami

2005.12.08 00:00

9 czerwca 2000 roku rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) utworzyły Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie. Fundusz wspiera realizację wspólnych projektów realizowanych przez partnerów z tych państw w następujących dziedzinach: kultura,...

więcej o: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspiera dobrosąsiedztwo i współpracę partnerską między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami