Komunikaty

Program Sąsiedztwa Polska - Ukraina - Białoruś Interreg IIIA/TACIS CBC

2005.02.03 00:00 , aktualizacja: 2005.05.25 00:00

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Sąsiedztwa Polska - Ukraina - Białoruś Interreg IIIA/TACIS CBC, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Gospodarki i Pracy - informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie realizacji projektów ze środków...

więcej o: Program Sąsiedztwa Polska - Ukraina - Białoruś Interreg IIIA/TACIS CBC

Sprawozdanie z działalności Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w 2004 r.

2004.12.30 00:00

Zestawienie najważniejszych imprez w 2004 r. Mapa najważniejszych imprez w 2004 r. Plany Gospodarki Odpadami w 2004 r..

więcej o: Sprawozdanie z działalności Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w 2004 r.

Program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

2004.11.26 00:00

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873), w dniu 10 listopada 2004 roku Uchwałą Nr 144/04 Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził "Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami...

więcej o: Program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

2004.10.21 00:00 , aktualizacja: 2006.11.03 00:00

Informacja dotycząca składania wniosków Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do kolejnej edycji realizacji zadania p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” zgodnie z ustawą z dnia 27...

więcej o: Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Komunikat nr 10 dot. PAOW-B2

2004.09.27 00:00

W nawiązaniu do komunikatu nr 7 z 13 lipca 2004r (w części dotyczącej przyjmowania przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dokumentów dotyczących projektów zapisanych na liście rankingowej dla tzw. drugiej kolejności finansowania) oraz do późniejszych...

więcej o: Komunikat nr 10 dot. PAOW-B2

Komunikat nr 9 dotyczący PAOW-B2

2004.08.20 00:00

Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (WBWP) uprzejmie informuje, że Regionalny Komitet Sterujący uchwałą nr 21/2004 wyraził zgodę na podwyższenie wskaźnika procentowego współfinansowania projektów z PAOW-B2 do 42% dla wszystkich beneficjentów z Województwa...

więcej o: Komunikat nr 9 dotyczący PAOW-B2