Komunikaty

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

2018.11.13 11:35

Zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) został sporządzony raport końcowy z realizacji wyżej wymienionego programu.

więcej o: Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

I sesja sejmiku VI kadencji

2018.11.09 11:10 , aktualizacja: 2018.11.14 13:35

Posiedzenie zaplanowano na 19 listopada br.

więcej o: I sesja sejmiku VI kadencji

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”

2018.11.08 12:55

Oferty, zgodnie z wymogami konkursowymi, należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

więcej o: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”

Do oddania w użytkowanie części nieruchomości w Dziekanowie Leśnym

2018.11.05 10:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie części nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym.

więcej o: Do oddania w użytkowanie części nieruchomości w Dziekanowie Leśnym

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego

2018.10.26 14:40 , aktualizacja: 2018.10.26 14:48

Na podstawie art. 23 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 j.t. z późn. zm.), marszałek województwa mazowieckiego, wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego, w trybie art. 19 ust.1 pkt 3 wyżej powołanej ustawy.

więcej o: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pruszkowie

2018.10.26 09:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży.

więcej o: Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pruszkowie