Komunikaty

Lokal mieszkalny do sprzedaży w Józefowie

2018.11.19 06:20 , aktualizacja: 2018.11.21 15:13

Informacja o lokalach mieszkalnych położonych w Józefowie przeznaczonych do sprzedaży.

więcej o: Lokal mieszkalny do sprzedaży w Józefowie

Informacje o planowanych inwestycjach drogowych

2018.11.13 15:25 , aktualizacja: 2018.11.14 13:47

Dotyczy rozbudowy dróg wojewódzkich na terenie powiatów gostynińskiego i płockiego.

więcej o: Informacje o planowanych inwestycjach drogowych

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

2018.11.13 11:35

Zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) został sporządzony raport końcowy z realizacji wyżej wymienionego programu.

więcej o: Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

I sesja sejmiku VI kadencji

2018.11.09 11:10 , aktualizacja: 2018.11.14 13:35

Posiedzenie zaplanowano na 19 listopada br.

więcej o: I sesja sejmiku VI kadencji

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”

2018.11.08 12:55

Oferty, zgodnie z wymogami konkursowymi, należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

więcej o: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA”

Do oddania w użytkowanie części nieruchomości w Dziekanowie Leśnym

2018.11.05 10:30

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie części nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym.

więcej o: Do oddania w użytkowanie części nieruchomości w Dziekanowie Leśnym