Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne „uchwały antysmogowej”

2017.07.18 09:10 , aktualizacja: 2017.08.21 07:50

Autor: Marta Bonarowska (PZ), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Na podstawie art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”) i kieruje projekt do konsultacji społecznych.

 

Konsultacje ruszają 20 lipca br.

 

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego w niniejszej informacji oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (II piętro, pokój 220) od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–15:00.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do 18 sierpnia br.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 2398, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 159 kB, Liczba pobrań: 428, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 147 kB, Liczba pobrań: 979, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 681
Rozmiar: 139 kB, Liczba pobrań: 597
Rozmiar: 5302 kB, Liczba pobrań: 442, Prezentacja (PPT)

Liczba wyświetleń: 7463

powrót