Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2018.10.11 12:05

Autor: Agnieszka Walędziak (PE), Wprowadzenie: Dorota Mądral

Od 15 października do 26 października 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 163

Liczba wyświetleń: 144

powrót