Konsultacje społeczne

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2019.06.24 13:40

Autor: Ewelina Wilczewska (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Konsultacje potrwają od 24 czerwca do 8 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 433 kB, Liczba pobrań: 105

Liczba wyświetleń: 124

powrót