Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

2019.08.09 15:40 , aktualizacja: 2019.08.09 15:50

Autor: Departament Organizacji, Biuro Dialogu Obywatelskiego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od  9 do 23 sierpnia br.

 

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35;
2) osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a - h;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
5) drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.mazovia.pl .

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 22 5979 680, 22 5979 679, e-mail: .

 

Więcej informacji, projekt uchwały w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” oraz formularz konsultacyjny dostępne są w serwisie www.dialog.pl .

Liczba wyświetleń: 138

powrót