Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

2019.08.29 14:55 , aktualizacja: 2019.08.29 15:45

Autor: Michał Jakubowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 30 sierpnia do 30 września 2019 r. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie www.dialog.mazovia.pl (zakładka współpraca - konsultacje).

Liczba wyświetleń: 215

powrót