Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego

2019.09.19 10:00 , aktualizacja: 2019.10.21 13:48

Autor: Anna Obłoza (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do konsultowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa mazowieckiego prowadzonych w formie budżetu obywatelskiego.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 19 września do 18 października 2019 r.

Projekt uchwały został:

1)    opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;

2)    wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 211 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
 • Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
 • Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
 • Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
 • Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
 • Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
 • Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
 • Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Opinie do Projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a - h;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • drogą elektroniczną na adres email: mbo@mazovia.pl;
 • drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Niezbędne formularze można znaleźć na stronie 

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego:

 • tel. 22 5979664 i 22 5979679,
 • e-mail: 

Liczba wyświetleń: 429

powrót