Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

2019.10.23 14:50 , aktualizacja: 2019.10.23 15:15

Autor: Ewelina Wilczewska (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Uchwały Sejmiku (Uchwała 172/19 z dnia 15 października 2019 r.) oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–14.00).

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie
od 24 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

 2. ustnie do protokołu;

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:

  halas@mazovia.pl

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

   

  Jednocześnie informuje się, że w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Piłsudskiego 38 w Ostrołęce oraz o godz. 13.00 w siedzibie Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Wiszniewskiego 4 w Siedlcach odbędą się spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami gmin i powiatów wchodzących w skład zasięgu Programu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Programu.

   

  Ponadto informuje się, że projekt przedmiotowej uchwały otrzymała do konsultacji również Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

   

  Konsultacje potrwają od 24 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.

Liczba wyświetleń: 135

powrót