Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

2019.11.06 13:35 , aktualizacja: 2019.11.07 15:28

Autor: Aleksandra Malenta (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Projekt uchwały został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i będzie przedłożony Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt uchwały, wniosek o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z przeprowadzonych prac dostępne są na stronie www.dialog.mazovia.pl .

 

Konsultacje będą prowadzone do 13 listopada br.

Liczba wyświetleń: 94

powrót