Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Informację akceptującą raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030

2020.04.16 11:00 , aktualizacja: 2020.04.20 10:49

Autor: Andrzej Perkowski (CG), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

14 lutego 2020 r. zakończyły się konsultacje, które były jednym z etapów prac nad przygotowaniem treści Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20202030.

Konsultacje miały charakter otwarty, tj. możliwość składania uwag do projektu miały osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz pozostałe środowiska zainteresowane rozwojem cyfryzacji i umiejętności komunikacyjnych. Uwagi do projektu Strategii można było składać elektronicznie za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, pisemnie, lub też bezpośrednio na spotkaniach konsultacyjnych. Zgłoszono ponad sto uwag, głównie rozwijających treść form działań proponowanych w Strategii, z których większość została uwzględniona. Przebieg konsultacji oraz ich efekty zastały opisane w raporcie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji. 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1681 kB, Liczba pobrań: 49, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 130

powrót