Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały ws. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

2020.06.15 14:35 , aktualizacja: 2020.06.17 11:11

Autor: Milena Szymańska (ES), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. 

 

Konsultacje będą trwać do 23 czerwca 2020 r.

Liczba wyświetleń: 929

powrót