Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu

2020.12.02 10:05 , aktualizacja: 2020.12.22 13:45

Autor: Agnieszka Cięszczyk (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu.

 

Gdzie zapoznać się z dokumentem

 

Projekt planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na dole strony.

 

Z ww. dokumentem można zapoznać się również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, pokój 310 i 311) od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00–15.00 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Opinie, uwagi i wnioski

 

Społeczeństwo

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 3 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.:

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:
  2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

 

Właściwe organy ochrony środowiska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie projektu planu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów. Termin wydania ww. opinii upływa 3 stycznia 2021 r.

Preferowane sposoby przekazywania opinii:

  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP), na adres /umwm/skrytka.
  2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa.

Opinie należy składać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Uwaga! Opinie powinny być opatrzone podpisem osoby upoważnionej (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przekazania opinii za pomocą środków komunikacji elektronicznej – powinna być ona opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.

Liczba wyświetleń: 811

powrót