Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne uchwał dotyczących Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

2018.05.14 15:35 , aktualizacja: 2018.05.21 15:54

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego, od 14 maja do 28 maja br., konsultuje projekty uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki.

więcej o: Konsultacje społeczne uchwał dotyczących Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2018.05.07 12:50

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2018 r.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego

2018.04.26 13:00 , aktualizacja: 2018.04.26 14:01

Od 26 kwietnia 2018 r. do 17 maja 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego.

więcej o: Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego

Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2018.02.20 12:10 , aktualizacja: 2018.02.20 15:10

Od 21 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

2018.02.20 12:05

Od 21 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry