Konsultacje społeczne

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2018.01.31 14:05

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje projektu zmian w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

2017.12.20 15:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji zmian w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Szczegółowe informacje oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

więcej o: Konsultacje projektu zmian w „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ryczywół

2017.12.06 12:00

Od 6 do 13 grudnia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji aglomeracji Ryczywół przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ryczywół

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Mrozy

2017.12.06 10:30 , aktualizacja: 2017.12.06 10:38

Od 6 do 13 grudnia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Mrozy

Konsultacje społeczne Programu Opieki nad Zabytkami

2017.12.05 12:50 , aktualizacja: 2017.12.07 14:23

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Opieki nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2017–2020.

więcej o: Konsultacje społeczne Programu Opieki nad Zabytkami