Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu dotyczącego stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017

2016.04.21 14:15 , aktualizacja: 2016.04.21 14:36

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowsze – stypendia dla szkół zawodowych” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 10.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Konsultacje trwają od 20 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r.

więcej o: Konsultacje projektu dotyczącego stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2016.04.18 09:50 , aktualizacja: 2016.04.22 08:12

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie  „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

2016.04.18 07:30 , aktualizacja: 2016.05.24 11:26

Na podstawie art. 19a, w związku z art. 6 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 t.j.) oraz art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t.j.)

więcej o: Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

2016.04.07 13:55

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

Apel marszałków

2016.04.06 16:10 , aktualizacja: 2016.04.07 13:53

Posiedzeniem Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) 23 marca br. w Rzeszowie zainaugurowano procedurę uruchamiania Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Początek współpracy WKM jest głównym organem decyzyjnym w ramach Programu oraz odpowiada za jakość i efektywność jego realizacji. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich regionów z obszaru objętego Programem, właściwych instytucji krajowych z trzech państw oraz euroregionów. Skład Komitetu uzupełniają obserwatorzy. W systemie instytucjonalnym Programu, poza WKM, kluczowe role należą do Instytucji Zarządzającej (usytuowanej w polskim Ministerstwie Rozwoju) oraz Instytucji Pośredniczącej/wspólnego sekretariatu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania programów transgranicznych podkreślenia wymaga szczególna rola wspólnych sekretariatów dla ich sprawnego i efektywnego wdrażania.

więcej o: Apel marszałków

Komunikat dotyczący aglomeracji Halinów

2016.03.22 11:45 , aktualizacja: 2016.03.22 12:09

W dniach od 21 do 27 marca br. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Halinów przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Komunikat dotyczący aglomeracji Halinów

Komunikat dotyczący aglomeracji Przasnysz

2016.03.18 13:35 , aktualizacja: 2016.03.18 14:00

W dniach od 16 do 23 marca 2016 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przasnysz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przasnysz przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Komunikat dotyczący aglomeracji Przasnysz

Komunikat dotyczący aglomeracji Bulkowo

2016.03.03 11:20 , aktualizacja: 2016.03.04 12:23

W dniach od 29 lutego do 6 marca 2016 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bulkowo i wyznaczenia nowej aglomeracji Bulkowo przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Komunikat dotyczący aglomeracji Bulkowo

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.