Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020

2017.05.25 08:20 , aktualizacja: 2017.05.25 08:27

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020 (WPPPwR).

więcej o: Konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława

2017.04.24 11:30

Od 13 do 19 kwietnia 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława

Konsultacje społeczne projektów uchwał sejmiku dotyczących aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: miasto Radom, miasto Płock, aglomeracja warszawska oraz mazowieckiej, w powietrzu których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

2017.04.24 09:25 , aktualizacja: 2017.04.28 10:26

Na podstawie §2 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6987). Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu aktualizacji programów ochrony powietrza dla: strefy miasto Radom, strefy miasto Płock, strefy aglomeracja warszawska oraz strefy mazowieckiej, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu i kieruje do konsultacji społecznych.

więcej o: Konsultacje społeczne projektów uchwał sejmiku dotyczących aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: miasto Radom, miasto Płock, aglomeracja warszawska oraz mazowieckiej, w powietrzu których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn

2017.04.24 08:35

Od 21 do 28 kwietnia 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2017.03.03 08:35 , aktualizacja: 2017.03.03 10:53

Od 3 do 16 marca 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

2017.02.24 08:50 , aktualizacja: 2017.02.24 08:58

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

2017.02.10 15:00 , aktualizacja: 2017.02.10 15:05

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

2017.01.26 13:30 , aktualizacja: 2017.01.26 15:19

Od 26 stycznia do 26 lutego 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.