Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego

2018.04.26 13:00 , aktualizacja: 2018.04.26 14:01

Od 26 kwietnia 2018 r. do 17 maja 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego.

więcej o: Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatu sochaczewskiego

Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2018.02.20 12:10 , aktualizacja: 2018.02.20 15:10

Od 21 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały sejmiku ws. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

2018.02.20 12:05

Od 21 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2018.01.31 14:05

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.