Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn

2017.04.24 08:35

Od 21 do 28 kwietnia 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn

Konsultacje uchwały Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<”

2017.04.06 08:25 , aktualizacja: 2017.04.07 09:37

Departament Edukacji Publicznej i Sportu przesłał do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<” planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

więcej o: Konsultacje uchwały Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<”

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2017.03.23 15:45

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie  Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2017.03.03 08:35 , aktualizacja: 2017.03.03 10:53

Od 3 do 16 marca 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

2017.02.24 08:50 , aktualizacja: 2017.02.24 08:58

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

2017.02.10 15:00 , aktualizacja: 2017.02.10 15:05

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

2017.01.26 13:30 , aktualizacja: 2017.01.26 15:19

Od 26 stycznia do 26 lutego 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.