Konsultacje społeczne

Konsultacje regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu”

2017.06.14 13:35

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu” będącego formą realizacji Programu D.3.1: Edukacja wbrew schematom, Cel strategiczny D.3: Mazowsze edukuje kreatywnie, Pole strategiczne D: Kreatywność – motor rozwoju, w ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020. Regulamin konkursu "Edukreator na Mazowszu", po zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, jako załącznik do projektu uchwały.

więcej o: Konsultacje regulaminu konkursu „Edukreator na Mazowszu”

Konsultacje w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2017.06.12 13:50 , aktualizacja: 2017.06.12 13:57

Od 13 do 26 czerwca 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Konsultacje ws. Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2017.05.25 12:30

Od 25 maja do 13 czerwca br. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje ws. Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020

2017.05.25 08:20 , aktualizacja: 2017.05.25 08:27

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020 (WPPPwR).

więcej o: Konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława

2017.04.24 11:30

Od 13 do 19 kwietnia 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mława

Konsultacje społeczne projektów uchwał sejmiku dotyczących aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: miasto Radom, miasto Płock, aglomeracja warszawska oraz mazowieckiej, w powietrzu których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

2017.04.24 09:25 , aktualizacja: 2017.04.28 10:26

Na podstawie §2 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6987). Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu aktualizacji programów ochrony powietrza dla: strefy miasto Radom, strefy miasto Płock, strefy aglomeracja warszawska oraz strefy mazowieckiej, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu i kieruje do konsultacji społecznych.

więcej o: Konsultacje społeczne projektów uchwał sejmiku dotyczących aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: miasto Radom, miasto Płock, aglomeracja warszawska oraz mazowieckiej, w powietrzu których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn

2017.04.24 08:35

Od 21 do 28 kwietnia 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raszyn oraz wyznaczenia nowej.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszyn

Konsultacje uchwały Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<”

2017.04.06 08:25 , aktualizacja: 2017.04.07 09:37

Departament Edukacji Publicznej i Sportu przesłał do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<” planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

więcej o: Konsultacje uchwały Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu >>Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych<<”

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.