Konsultacje społeczne

Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

2017.03.23 15:45

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymała do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie  Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia i uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

więcej o: Informacja o przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2017.03.03 08:35 , aktualizacja: 2017.03.03 10:53

Od 3 do 16 marca 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

2017.02.24 08:50 , aktualizacja: 2017.02.24 08:58

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

2017.02.10 15:00 , aktualizacja: 2017.02.10 15:05

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

więcej o: Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

2017.01.26 13:30 , aktualizacja: 2017.01.26 15:19

Od 26 stycznia do 26 lutego 2017 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego konsultuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ożarów Mazowiecki

2017.01.25 14:45

W dniach od 25 do 31 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ożarów Mazowiecki przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Ożarów Mazowiecki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Wiskitki

2017.01.25 14:45

Od 25 do 31 stycznia 2017 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiskitki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiskitki przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

więcej o: Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie aglomeracji Wiskitki

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.