Ekokonkursy

Konkurs dla przedszkoli „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!"

2018.03.13 08:25 , aktualizacja: 2018.03.14 08:08

Autor: Agnieszka Walendziak (PE), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z województwa mazowieckiego – X edycja pn.: „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!”.

 

Konkursy ekologiczne dla przedszkoli organizujemy od 2009 r. Tematyka tegorocznej edycji nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza.

 

Prace konkursowe powinny przede wszystkim nawiązywać do tematu konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promować działania podejmowane na rzecz ochrony powietrza oraz podnosić świadomość ekologiczną u dzieci dotyczącą zagrożeń, jakie powoduje smog.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane przedszkola prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem konkursu” oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

 

Prace należy składać wyłącznie z kartą zgłoszeniową w terminie od 20 marca do 30 kwietnia 2018 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego – decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

 

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:

Mariusz Wielogórski (22) 59 79 057, ;

Katarzyna Kowalczuk (22) 59 79 065,  .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 713
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 402

Liczba wyświetleń: 2262

powrót