Ekokonkursy

„Postaw na Słońce” – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie

2018.10.26 10:25

Autor: Paweł Szcześniak (PE), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie badawczym „Postaw na Słońce”. Konkurs trwa w okresie: październik 2018–czerwiec 2019 (rejestracja do 16 listopada 2018 r.).  

 

Celem konkursu badawczego „Postaw na Słońce”  jest rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk kładziemy na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.

 

Adresaci i zasięg

Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół, mogący składać się z członków jednej lub wielu klas. Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.

 

Konkurs odbywa się całkowicie on-line. Wszelkie materiały, szczegółowy plan działań do wykonania i formularz raportowania się z wykonanych zadań dostępne są na platformie internetowej  www.postawnaslonce.pl

Liczba wyświetleń: 343

powrót