Inne

Konkurs pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – I edycja wojewódzka

2018.11.22 13:55 , aktualizacja: 2018.11.30 14:22

Autor: Marzena Wardzyńska (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Serdecznie zapraszamy sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2018 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład.

 

Celem konkursu jest: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju  obszarów wiejskich, przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia  i rozwoju społeczno-zawodowego, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

 

Pula nagród w tym konkursie to 6 000 zł. Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 4 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Marzena Wardzyńska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 216, e-mail:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 106 kB, Liczba pobrań: 159
Rozmiar: 101 kB, Liczba pobrań: 81
Rozmiar: 93 kB, Liczba pobrań: 56
Rozmiar: 97 kB, Liczba pobrań: 52
Rozmiar: 96 kB, Liczba pobrań: 63

Liczba wyświetleń: 480

powrót