Inne

Wolontariusze z Mazowsza pokażcie się!

2019.08.07 10:00 , aktualizacja: 2019.08.29 13:45

Autor: Krzysztof Żelazowski (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje kolejną edycję konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Ma on za zadanie wyróżnić najlepszych wolontariuszy na Mazowszu. W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 20 września br.

 

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto więc propagować i nagradzać!

 

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

 

W zeszłym roku do konkursu zgłoszono aż 60 propozycji kandydatur. Laureatami I miejsca zostali wychowankowie grupy VI w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu, II miejsce przypadło Anecie Komisarczuk – wolontariuszce w Programie Pokoi Rodzinnych Fundacji Ronalda McDonalda, a III miejsce zajął Konrad Jóźwik – wolontariusz z gminy Szydłowiec.

 

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 

Aby zgłosić swojego kandydata należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z opisem jego działalności w postaci np. wspomnienia, relacji czy pamiętnika, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 – osobiście lub za pośrednictwem poczty lub na . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r.

 

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w październiku podczas gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Departament Organizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

e-mail:

tel: 22 59 79 679 lub 22 59 79 683

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 218
Rozmiar: 335 kB, Liczba pobrań: 131, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 613

powrót