Inne

Rusza III edycja konkursu „Edukreator na Mazowszu”

2019.08.20 10:50 , aktualizacja: 2019.09.30 12:13

Autor: Katarzyna Klepaczewska (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Czy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są kreatywne przedsięwzięcia? Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy niebanalny sposób? W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami?

 

O nagrody w III edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” mogą ubiegać się:

  • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.
  • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Dla zwycięzców w kategorii kreatywna szkoła podstawowa i ponadpodstawowa planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto, a dla zwycięzców w kategorii kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej po 5 000 zł brutto.

 

Cel Konkursu:

  1. wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
  2. wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia;
  3. promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnie uczniów;
  4. ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.

 

Termin składania kart zgłoszeń: 23 sierpnia–23 września 2019 r.

 

Wnioski należy:

  • przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, albo
  • złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

 

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 59 79 538 lub wysyłając pytania na adres e-mail:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 34 kB, Liczba pobrań: 352
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 168
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 228
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 220

Liczba wyświetleń: 966

powrót