Inne

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – III edycja wojewódzka

2020.12.28 14:45 , aktualizacja: 2021.01.08 09:09

Autor: Marzena Wardzyńska (RW), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2020 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład.

 

Celem konkursu jest: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

 

Pula nagród w konkursie to 12 tys. zł. Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 15 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Marzena Wardzyńska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 216, e-mail:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 111 kB, Liczba pobrań: 253
Rozmiar: 106 kB, Liczba pobrań: 258
Rozmiar: 98 kB, Liczba pobrań: 147
Rozmiar: 102 kB, Liczba pobrań: 119
Rozmiar: 101 kB, Liczba pobrań: 139

Liczba wyświetleń: 570

powrót