Przedsięwzięcia społeczno-kulturalne

Uwaga! Aktualizacja zasad współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w roku 2020

2020.08.03 09:25 , aktualizacja: 2020.08.19 11:29

Autor: Magdalena Łapkiewicz (KP), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1109/150/20 z 28 lipca 2020 r., zaktualizował „Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w roku 2020”.

 

W 2020 roku współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego są zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne. Zakres współorganizacji obejmuje pokrycie kosztów usług artystycznych, w szczególności występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów.

 

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają, załączone poniżej, zasady postępowania.

 

Dokumenty można składać:

  • osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, (w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, funkcjonują punkty podawcze: w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00. Ewentualne zmiany będą aktualizowane na bieżąco.);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach drogą mailową na adres: .

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pod nr tel. (22) 59 79 229,
(22) 59 79 525, (22) 59 79 526, (22) 59 79 533, (22) 59 79 538, (22) 59 79 548.

Liczba wyświetleń: 461

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.