Przedsięwzięcia społeczno-kulturalne

Nowe zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2021 roku

2020.12.30 12:00 , aktualizacja: 2020.12.30 12:18

Autor: Magdalena Łapkiewicz (KP), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 2044/195/20 z 29 grudnia 2020 r., zostały wprowadzone nowe „Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2021 roku”, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

W 2021 roku współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego są zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne. Zakres współorganizacji obejmuje pokrycie kosztów usług artystycznych, w szczególności występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów.

 

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają, załączone poniżej do pobrania, zasady postępowania.

 

Dokumenty można składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, funkcjonują punkty podawcze: w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Ewentualne zmiany będą aktualizowane na bieżąco);
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ;
  • poprzez ePUAP.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, pod nr tel. (22) 59 79 229,
(22) 59 79 525, (22) 59 79 526, (22) 59 79 529, (22) 59 79 533, (22) 59 79 538, (22) 59 79 548.

Liczba wyświetleń: 1157

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.