ALFA STAR

Komunikat dla klientów poszkodowanych przez Alfa Star S.A. – imprezy całkowicie niezrealizowane – kolejna lista wypłat – kwiecień 2017 r.

2017.04.05 09:35

Autor: Barbara Jeśkiewicz, (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że 31 marca br. wpłynęło pismo od Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku z wyliczonymi kwotami zwrotów dla klientów z imprez całkowicie nierealizowanych, którzy zawarli umowy w okresie obowiązywania gwarancji Nr G/2015/001 tj. od 17 stycznia 2015 roku.

 

Pismem z 4 kwietnia br. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał dyspozycję wypłaty środków dla niżej wymienionych rezerwacji:

Imprezy całkowicie niezrealizowane:

802555, 810981, 811142, 813660, 823186, 823341, 826084, 831564, 831646, 831680, 832638.

 

Zgodnie z zapisem ww. gwarancji ubezpieczeniowej, Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 101/102, zobowiązane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. dyspozycji dokonać zwrotu wyliczonych kwot na konta klientów wskazane w zgłoszeniach roszczeń.

 

Ponadto informujemy, że Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce nie uznał za zasadne roszczenia z rezerwacji o numerze: 828033, 826660.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oczekuje na kolejne listy wypłat.

Liczba wyświetleń: 209

powrót