Ogłoszenia o naborach wniosków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

2020.01.29 15:45 , aktualizacja: 2020.02.04 13:10

Autor: Aleksandra Malenta (KP), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 147/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

 

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naborze?

 

Należy złożyć wypełniony „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartego pliku tekstowego (na płycie CD, DVD lub innym nośniku) wraz z załącznikami.

W plikach do pobrania zamieszczono instrukcję wypełniania wniosku.

 

Jaki jest termin składania wniosków?

 

Wnioski należy składać od 30 stycznia do 27 lutego 2020 r.

 

Jaki jest termin realizacji projektów?

 

Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane w 2020 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.).

 

Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione od 27 maja do 31 grudnia 2020 r.

Ze środków własnych (w tym również pochodzących z innych źródeł) mogą być finansowane
wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 tys. zł.

 

Gdzie dostępne są szczegóły dotyczące naboru?

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków (pliki do pobrania).

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej
i Turystycznej:

Emilia Walczak, pokój 323, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl

Katarzyna Mielczarska – Sitek, pokój 323, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl

Aleksandra Malenta, pokój 324, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl

Piotr Ptasiński, pokój 324, tel. (22) 59- 79- 230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 1116
Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 368
Rozmiar: 61 kB, Liczba pobrań: 424
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 278
Rozmiar: 262 kB, Liczba pobrań: 345, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 4422

powrót