Rozstrzygnięcia naborów

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2018 r.

2018.05.24 15:45 , aktualizacja: 2019.01.25 15:19

Autor: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Majowe rozstrzygnięcia

Uchwałą nr 59/18 z 22 maja 2018 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o wyborze wniosków i udzieleniu dotacji 67 podmiotom w łącznej kwocie 5 000 000 zł.

 

Dodatkowe 15 dotacji

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą 130/18 z 21 sierpnia 2018 r. udzielił dodatkowych 15 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

 

Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a Wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, Wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej.

 

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

 

Aktualizacja

 

Uchwałą nr 25/18 z 19 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 11/19 z 22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zmienił uchwałę nr 59/18 z 22 maja 2018 r. rozstrzygającą nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienioną uchwałą nr 130/18 z 21 sierpnia 2018 r.

W załącznikach do uchwał uwzględniono rezygnacje z przyznanych dotacji.

Aktualny wykaz wszystkich podmiotów, którym w roku 2018 udzielona została dotacja

 

Szczegółowe informacje

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:

  • Mariusz Mróz: tel. 22 59 79 530, e-mail:
  • Emilia Walczak tel. 22 59 79 521, e-mail:

Dodatkowych wyjaśnień udziela Kamila Kowalikowska-Stefens – Kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej tel. 22 59 79 244, e-mail:

 

 

Liczba wyświetleń: 1504