Otwarte konkursy ofert

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2018 r. – otwarty konkurs ofert

2017.12.29 13:50 , aktualizacja: 2018.01.03 15:57

Zachęcamy do składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2018 r.

więcej o: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2018 r. – otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3”

2017.12.20 14:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1981/302/17 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Termin składania ofert wyznacza się od 22 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (dotyczy też złożenia oferty poprzez generator ofert). Szczegółowe informacje i potrzebne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3”

Jest decyzja dotycząca ofert

2017.10.26 07:45

Uchwałą nr 1589/282/17 z 19 października 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienił uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: Jest decyzja dotycząca ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2017.10.25 10:20

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął 23 października br. otwarty konkurs ofert na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2017.09.27 13:55

Na posiedzeniu 26 września 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

2017.09.06 14:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1366/272/17 z dnia 5 września 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”