Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2019.02.14 14:10 , aktualizacja: 2019.02.14 14:22

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 177/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych w Województwie Mazowieckim w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego