Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

2017.09.06 14:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1366/272/17 z dnia 5 września 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację, w województwie mazowieckim w 2017 r., zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

„Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmiana uchwały

2017.07.12 15:15

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1032/258/17  z 10 lipca 2017 r. zmienił uchwałę nr 589/234/17 z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2017 roku zadań publicznych pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.

więcej o: „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmiana uchwały

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2017.07.12 12:50 , aktualizacja: 2017.07.12 12:56

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 10 lipca br., przyjął uchwałę nr 1039/258/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Otwarty konkurs ofert „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

2017.07.11 11:40 , aktualizacja: 2017.07.12 15:27

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął 10 lipca 2017 r.uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Rozstrzygnięcie konkursów ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.06.28 13:15 , aktualizacja: 2017.06.28 13:20

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 944/255/17 i 945/255/17 z 27 czerwca 2017 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert  na realizację w województwie mazowieckim zadań publicznych w br. w obszarach:

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursów ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Rozstrzygnięcie konkursów ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2017.06.02 08:35 , aktualizacja: 2017.06.13 15:14

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 754/264/17 z 30 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: „Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursów ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”