Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

2020.07.09 08:00 , aktualizacja: 2020.07.09 09:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego 6 lipca 2020 r. przyjął uchwałę nr 978/142/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2020 roku niektórych zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych". Szczegóły konkursu (uchwała wraz z załącznikami) znajdują się na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl w zakładce "Otwarte konkursy ofert".

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

Roztrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2020.07.01 15:20 , aktualizacja: 2020.07.01 15:26

Zarząd Województwa Mazowieckiego 30 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 920/141/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

więcej o: Roztrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2020.06.23 15:05

Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 855/138/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 następujących zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - polityka senioralna

2020.06.23 15:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 854/138/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - polityka senioralna