Otwarte konkursy ofert

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2018 r. – otwarty konkurs ofert

2017.12.29 13:50 , aktualizacja: 2018.01.03 15:57

Autor: Łukasz Kołodziejski, (ES), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zachęcamy do składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2018 r.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania.

 

Szczegóły dotyczące konkursu – m.in. treść ogłoszenia konkursowego, ogłoszenie o naborze, termin i warunki składania ofert – precyzuje uchwała zarządu nr 2054/304/17 z 27 grudnia br.

 

Dodatkowych informacji telefonicznie udzielają pracownicy Biura Sportu w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu, w godzinach 8.00–15.00:

  • Włodzimierz Figarski – tel. (22) 59 79 414,

  • Marta Grędzicka - tel. (22) 59 79 444.

Liczba wyświetleń: 2332

powrót