Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2018.02.07 11:00 , aktualizacja: 2018.02.07 12:15

Autor: Łukasz Wodowski, (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 247/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadań.

 

Termin składania ofert od 6 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do godziny 15:00.

 

Szczegóły konkursu w ogłoszeniu konkursowym

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wdrażania Programów Społecznych

Tel. (22) 622 42 32 w. 48, 63

Liczba wyświetleń: 198

powrót