Otwarte konkursy ofert

Nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w obszarze pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018.02.07 12:15

Autor: Łukasz Wodowski (MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 244/315/18 z 6 lutego 2018 r., ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2018–2020 zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 6 do 28 lutego br.

 

Szczegóły w ogłoszeniu o naborze

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wdrażania Programów Społecznych, tel. (22) 622-42-32 (w. 48, 63).

 

 

 

Liczba wyświetleń: 103

powrót