Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2018.04.18 08:05 , aktualizacja: 2018.04.18 08:26

Autor: Andrzej Manowski (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 416/324/18 z dnia 20 marca 2018 r.  ogłosił otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2018 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 27 kwietnia 2018 r.

Wyniki oceny formalnej: od 18 do 28 maja 2018 r.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: 26 czerwca 2018 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 26 czerwca do 15 grudnia 2018 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie o ile każda dotyczy innego zadania.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w godzinach 8.00–15.00:

  • Paweł Dopadko, tel. (22) 59 79 421,
  • Anna Lewczuk, tel. (22) 59 79 432,
  • Andrzej Manowski, tel. (22) 59 79 438,
  • Agnieszka Siekierska, tel. (22) 59 79 401.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 67
Rozmiar: 34 kB, Liczba pobrań: 189
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 61
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 54

Liczba wyświetleń: 578

powrót