Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

2018.05.10 14:15 , aktualizacja: 2018.05.11 16:37

Autor: Anna Ochalska (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 700/338/18 z 8 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 

Uchwała, rozstrzygnięcie konkursu oraz wykaz ofert ostatecznie odrzuconych znajdują się na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Społecznego www.dialog.mazovia.pl

Liczba wyświetleń: 196

powrót