Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. Zadania publicznego „Na wakacje po uśmiech”

2018.05.16 12:50 , aktualizacja: 2018.05.17 15:05

Autor: Barbara Stańczuk (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 740/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

 

Więcej informacji

Liczba wyświetleń: 147

powrót