Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania z obszaru integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2018.05.16 13:15 , aktualizacja: 2018.05.17 15:01

Autor: Renata Góral (MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 744/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’.

 

W ramach konkursu złożono łącznie 51 ofert na realizację 4 rodzajów zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 48 ofert.

 

Dofinansowanie przyznano na realizację 28 zadań publicznych.

 

Zestawienie ofert oraz uchwała konkursowa dostępne są na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 222

powrót