Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – zadanie „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

2018.06.07 14:10 , aktualizacja: 2018.06.07 16:09

Autor: Bogusława Kaczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 848/344/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Społecznego.
 

 

Liczba wyświetleń: 91

powrót