Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

2018.06.14 10:10

Autor: Andrzej Manowski (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 937/347/18  z dnia 12 czerwca 2018 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 72, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 200
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 77

Liczba wyświetleń: 250

powrót