Otwarte konkursy ofert

Cztery oferty dotyczące wspierania start-upów otrzymały pozytywną ocenę formalną

2018.07.12 07:40

Autor: Karolina Nowakowska (RF), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w latach 2018–2019 w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

 

Lp.

Oferent

Tytuł oferty

Adres Oferenta/Oferentów

Wynik oceny

1

Fundacja Polska Przedsiębiorcza

Tworzenie mazowieckiego ekosystemu startupowego.

Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

Pozytywna

2

Fundacja Innowacyjna Polska

Akcelerator projektów "Ekspres do sukcesu"

Rostafińskich 4

02-593 Warszawa

Pozytywna

3

Akcelerator+

Rozbieg z A+

Marcina Kasprzaka 31B/415

01-234 Warszawa

Pozytywna

4

Fundacja "Inkubator Technologiczny"

Program akceleracyjny MAZOVIAN Startup

Miedziana 11/4

00-835 Warszawa

Pozytywna

 

Liczba wyświetleń: 235

powrót