Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2018.08.01 13:30

Autor: Kinga Woronowicz (MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1264/359/18 z 31 lipca 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Liczba wyświetleń: 215

powrót