Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”

2018.08.02 11:35 , aktualizacja: 2018.08.03 13:59

Autor: Kinga Piłat (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1269/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2018 r., w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Oferta złożona w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty nie będzie podlegać ocenie merytorycznej.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 2 do 23 sierpnia 2018 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 24 sierpnia 2018 r.

Wyniki oceny formalnej: od 29 do 31 sierpnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 18 września 2018 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 18 września do 31 grudnia 2018 r.

 

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w formie powierzenia realizacji zadania.

W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa, przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:

  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
  • Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.

Liczba wyświetleń: 231

powrót