Otwarte konkursy ofert

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2018.11.05 15:05 , aktualizacja: 2018.11.05 15:12

Autor: Beata Krawczuk (ES), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na mocy Uchwały nr 1664/383/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 23 października 2018 r. oraz Uchwały nr 1685/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 30 października 2018 r. przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wsparcie otrzyma 7 oferentów.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy:    bądź telefoniczny: (22) 59 79 417. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 482

powrót