Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2018.12.06 11:30

Autor: Maciej Kluczyński (MCPS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 75/5/18 z 4 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w latach 2019–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”.

 

Oferty należy składać do 27 grudnia br.

 

Szczegółowe informacje

Liczba wyświetleń: 266

powrót